Is de VS zich aan het voorbereiden op een IJsland-scenario ?

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I’ve tasted of desire
I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.

Robert Frost, 1920.

Miljaar, het is berekoud buiten! Wie had dat gedacht? Nooit in mijn leven zag ik sneeuw zo lang blijven liggen als nu in Vlaanderen. Daar moet ik wel bijzeggen dat de kuststreek vroeger vaak gespaard bleef van vriestemperaturen die dagenlang aanhielden. Maar wat zie ik nu: Antwerpen lijkt wel Irkoetsk, met enige zin voor overdrijving. Maar het is niet enkel Vlaanderen. Het volledige Noordelijk Halfrond lijkt bevroren. En dat welgeteld 1 maand nadat de klimaattop van Kopenhagen als een sisser afliep. In China hebben ze dergelijke winterprik in 70 jaar niet meer gezien. In Florida zorgen vriestemperaturen ervoor dat de sinaasappeloogst sterk kan tegenvallen. Op de grondstoffenbeurs stijgen de futures voor sinaasappelsap. Jaja, het zijn vreemde tijden. Best grappig eigenlijk. Maar ook wel triest. Met de ganse discussie rond de opwarming van de aarde zouden mensen nog wel eens vergeten dat temperatuur geen constante is. In Polen bevroren al heel wat mensen dood bij vriestemperaturen van -30 graden. Ik vraag me af hoe lang het zal duren vooraleer de vriesdoden bij bosjes vallen in de VS, het VK en andere, nog meer westerse landen. Want als gevolg van de economische crisis, de huizencrisis, verloren vele mensen hun inkomen, een dak boven hun hoofd en kunnen ze de elektriciteit- en brandstofrekeningen niet meer betalen. Wat is er van die tentendorpen in de VS nu geworden? Tentendorpen die waren opgezet in onder andere het ‘rijke’ Californië omdat mensen hun torenhoge schulden, vaak onder de vorm van een hypotheek, niet meer konden betalen. Een ongeziene koudegolf, op zijn minst geleden van 1981-1982. Worden we allemaal IJslanders? Misschien niet aardrijkskundig gezien, misschien wel financieel !!

“The Wall Street Reform & Consumer Protection Act of 2009”.

Temperatuur is geen constante, houdt geen zekerheid in. En die zekerheid zal er in het volgende decennium ook niet zijn op de financiële markten. De partizanen van ZeroHedge slaan voor de zoveelste keer spijkers met koppen. Net voor Kerstmis is er in de VS weer heel wat belangrijke wetgeving op het laatste moment door het strot van het Congres gepompt. Er is de wetgeving rond de gezondheidshervorming (waar ik nu niet dieper op zal ingaan). Maar er is voornamelijk de wet die op 12 december door het Huis van Afgevaardigden werd goedgekeurd. De wetgeving die alles in het financiële systeem zou moeten oplossen, de economie weer zal recht trekken en de consument, de burger voor eeuwig en voor altijd zal beschermen. Het is mogelijk dat het anders uitdraait. De wet heeft het potentieel van een nucleaire bom.

De wet bevat 1279 pagina’s. Ik heb hem dus niet volledig zelf gelezen, net zoals waarschijnlijk 95% van de Amerikaanse parlementsleden. De inhoudstafel heb ik twee keer snel doorlopen. Ik ga dus af op andere bronnen. Zo meldt ZeroHedge in een artikel dat de wetgeving bijvoorbeeld wijziging aanbrengt bij de geldmarktfondsen wat belangrijke consequenties kan hebben voor het financiële systeem. De Amerikaanse overheid weet al te goed dat een elektronische bankrun in september 2008 maar op het allerlaatste nippertje werd gestopt. Congresman Kanjorski was de eerste om dit te melden. En toenmalig minister van Financiën heeft in de lente van dit jaar ook toegegeven dat we toen op een paar uur van een ongeziene economische depressie verwijderd waren. Volgens mij had het de ineenstorting van de westerse samenleving betekend, zoals we die nu kennen. De Depressie is een proces dat sindsdien aan de gang is en nog zijn eindpunt moet bereiken.

Ik heb het al enkele keren over deze elektronische bankrun gehad. Zie volgende artikels: “De eerste elektronische bankrun (september 2008)“, en: “Een tweede elektronisch bank run?“. Veel aandacht werd hier in de mainstream media nooit aan besteed. De gebeurtenissen werden nooit goed bestudeerd en dat zal in de toekomst een grote misstap blijken. Men moet leren uit het verleden, er vallen belangrijke lessen uit te trekken voor de toekomst.

Gevaarlijke consequenties voor de geldmarktfondsen.

De Amerikaanse overheid trekt er lessen uit maar laat ik zeggen dat het niet in het voordeel van de burger, de niet alerte spaarder, zal uitdraaien.

ZeroHedge stelt dat door de nieuwe wetgeving beheerders van geldmarktfondsen de mogelijkheid krijgen om hun fondsen te schorsen om een ordelijke verkoop van activa toe te laten. Tijdens de crisis van 2007-2009 kwamen heel wat fondsen in de problemen omdat hun posities illiquide werden terwijl investeerders op hetzelfde moment hun geld terugvroegen. ZeroHedge stelt: “de volgende keer dat er een crash is, en je probeert je geld op te vragen waarvan je dacht dat het absoluut veilig was, zal een persoon jou informeren door te stellen dat ‘je geld helaas bevroren is. Bank runs zijn illegaal geworden’. Dat is het voorstel van de huidige Amerikaanse administratie. In essentie betekent het dat de volledige Amerikaanse kapitaalmarkt een hefboomfonds is geworden (nvdr; maak er maar de volledige westerse kapitaalmarkten van), waarbij zelfs de meest vanzelfsprekende en ogenschijnlijk veilige beleggingen buiten jouw controle kunnen worden geplaatst wanneer zogenaamde uitzonderlijke omstandigheden zich voordoen.”

Een nieuwe, meer vernietigende elektronische bankrun in de toekomst.

En ik wéét dat er zich opnieuw uitzonderlijke omstandigheden zullen voordien. Uitermate onaangename omstandigheden. En ZeroHedge wéét dit ook. Enkel “wanneer” is de vraag.

ZeroHedge stelt: ”Het is maar een kwestie van tijd wanneer het volledige lappendeken van steun aan de banken, dat als een dam de volgende crisis moet tegenhouden, opnieuw wordt uitgetest. Dan zal een nieuwe, sterkere en, tja, “verbeterde” elektronische bankrun plaatsvinden.” Wel, dat is ook exact mijn idee waar ik al 1 jaar mee rondloop. Alleen kan ik niet zeggen wanneer het gaat gebeuren. Ik kan enkel hopen dat ik het voel aankomen vooraleer het zover is. Maar ik ga er niet van uitgaan. Voorbereidingen zijn wat ze zijn. Je moet voorbereid zijn, je zal vooraf moeten handelen. Het is te riskant om te wachten vooraleer je eerste signalen krijgt. De volgende elektronische bankrun zal zo snel gebeuren dat velen het pas achteraf zullen weten (net zoals in september 2008 eigenlijk al het geval was). De kans dat er ‘breaking news’ zal zijn wanneer de banken nog open zijn om geld af te halen en je beleggingen veilig te stellen, is klein. En het zou niet slim zijn om daar veel hoop te leggen. Leg een deel van je hoop ergens anders.

Beleggingen buiten het banksysteem worden dus essentieel om de toekomst te vrijwaren. Beleggingen buiten het banksysteem omdat dit ook buiten het oog van de overheid is. De overheid is nu eigenlijk het banksysteem. En de banken zijn nu ook de overheid. Het is een tweekoppig monster geworden. Hun beslissingen worden alles bepalend maar dat er veel beloftes niet zullen worden nageleefd kan je nu al voelen.

Er zijn in de voorbije 3 jaar al vele voorbeelden ontstaan waarbij financiële transacties niet naar behoren werden afgehandeld. De overheid heeft in het zogenaamde ‘oplossen’ van de crisis met zoveel verschillende maten en gewichten gewerkt. In de VS gingen ettelijke banken overkop. Bij Lehman verloren zowel aandeelhouders als obligatiehouders. Bij Washington Mutual verloren de spaarders niet maar de aandeelhouders weer wel. Bij General Motors werden de obligatiehouders, tegen elke financiële wetgeving in, achtergesteld op de vakbonden. De Vlaamse overheid pompte 2 miljard euro in KBC zonder aandelen daarvoor in ruil te krijgen. De Vlaamse regering kreeg twee bestuurszitjes. (1000 miljoen euro per zitje lijkt me wel héél duur!!). En dan zijn er mensen die zich afvragen waarom ik niet kan voorzien dat KBC ging terug stijgen naar 30 of 40 euro. Tja, ik was duidelijk te optimistisch! (Ik zei dat KBC aandelen naar zeven euro gingen gaan , dat deden ze ook, en dan zei ik dat KBC diarree was) Ja, ik was optimistisch dat de overheid logisch ging redeneren en binnen de grenzen van de aanvaardbaarheid. Namelijk dat de overheid voor de kapitaalinjectie extra aandelen ging vragen, waardoor de aandelen verwaterd gingen worden, ver onder de 7 euro per stuk. Overheden zijn echter wereldwijd de gangbare regels aan het overtreden. Er is geen zekerheid meer over wat hun volgende acties zullen zijn. De regels worden constant veranderd om ze zogezegd niet te moeten overtreden. Wetgeving en precedenten worden omvergegooid. Dit is de ineenstorting van de ‘Rule of Law’, een voorwaarde voor de ineenstorting van een beschaving!

De vertrouwensval & de belofte van goud.

Er is weinig zekerheid over wat de volgende acties van overheden zullen zijn. Dit is lastig. Maar het zal op lange termijn extreem positief zijn voor goud en andere edelmetalen. Want goud moet je niet per se kopen met het gevoel van toekomstige deflatie of inflatie. Goud zal stijgen omdat je een vertrouwensval zal krijgen in overheden. Deze vertrouwensval kan zich veruitwendigen in een alles vernietigende elektronische bankrun.

De vertrouwensval zal er komen omdat mensen uiteindelijk zullen beseffen dat beloftes niet meer worden nagekomen en dat in de toekomst nog veel minder het geval zal zijn. Elke vorm van papiergeld, krediet en schulden is een belofte die in de toekomst moet ingelost worden. Vele van die beloftes zullen falen. “Pacta sunt servanda”. Beloftes zijn er om nagekomen te worden, dat is waar. “Promises are made to be kept”. Maar dit wordt niet zo in het nieuwe decennium. “The dirty decade”, als je het mij vraagt.

Goud is geen belofte die in de toekomst moet ingelost worden. Goud is geen schuld. Goud is goud. Goud is geld. En geld is goud. Goud is geen belofte die in de toekomst moet ingelost worden, het is geen belofte die kan ontgoochelen. Daarom zullen mensen in goud vluchten. En het zal de prijs ervan in de zevende hemel jagen.

Terug over de elektronische bankrun. De website Jesse’s Café Américaine bespreekt ook de bevindingen van ZeroHedge over de nieuwe Amerikaanse wetgeving en Jesse titelt dat de VS werkt aan reddingsloepen bij de volgende crash. Dit is echter een verkeerde voorstelling. Het tegendeel is waar. De reddingsloepen worden kapot gemaakt. De auteur herziet zijn fout uiteindelijk ook snel. Het feit dat geldmarktfondsen nu makkelijker gesloten kunnen worden is verre van een reddingsloep. Het is een val waar velen zullen intrappen. Je belegt in een geldmarktfonds, je denkt dat je veilig belegd en je tegoeden in noodsituaties snel liquide kan maken. Gedaan daar mee dus. Het is een val in uitzonderlijke omstandigheden. De deur zal op slot gaan wanneer je naar buiten wil.

Even terug naar goud, wat zou wel een reddingsloep zou zijn als het financieel systeem opnieuw tegen een ijsschots van schulden aanbotst. Je weet toch hoeveel en welke opvarenden van de Titanic in een reddingsloep terecht kwamen? Je reserveert beter nu al je plaats vooraleer het onheil plaatsvindt. Maak dat je zelf een reddingsloep hebt.

Een journalist van het persagentschap Bloomberg heeft zich ook beziggehouden met de nieuwe Amerikaanse wetgeving, de “Wall Street Reform & Consumer Protection Act of 2009”, bij het haardvuur van A tot Z uit te lezen. Belangrijke conclusies zijn dat in een volgende crisis de overheid de banken onmiddellijk 4 biljoen toewerpt. Dat is vierduizend miljard dollar. In oktober 2008 werd ‘slechts’ zevenhonderd miljard dollar zo snel mogelijk vrijgemaakt. Dus de overheid staat nu al klaar om de banken opnieuw ter hulp te snellen als ze het opnieuw te bont maken. Wat denk je dat de banken nu zullen doen als ze weten dat de overheden toch opnieuw miljarden dollars ertegenaan zullen gooien om hen te redden? Wat kan gebeuren is echter dat bij zo’n nieuwe reddingsactie van de overheid de obligatiemarkten en/of de munten het compleet begeven omdat hierdoor de overheidsschulden opnieuw verder exploderen richting oneindigheid.

Een andere belangrijk punt uit de nieuwe wetgeving is dat bij een nieuwe crash het Amerikaanse Congres slechts 10 uur mag discussiëren over een nieuwe reddingsactie. Kwestie dat het geld snel naar de banken kan vloeien. Zoals gezegd, het zal nodig zijn, want bij een volgende elektronische bankrun, zullen de gebeurtenissen zich nog sneller opvolgen, het geld zal nog sneller wegvloeien als de banken en de fondsbeheerders de deuren niet sluiten en de muren niet dichtmetselen.

Fire & Ice: Wanneer geld ijs wordt.

“Hordur Torfason told a chilling anecdote to illustrate the desperation many Icelanders are feeling. He had received a phone call from a man who said that four generations of his family had lost everything. “He wanted me to help them build a gallows in front of the parliament building,” says Torfason. “I asked him if this was to have some symbolic significance. ‘No,’ came the answer. A member of my family wants to hang himself in public.”

De wetgeving rond geldmarktfondsen zet volgens mij dus een precedent voor gewoon spaargeld. Ja, dat spaargeld waarvan de Belg geen weg mee weet en er dus meer en meer op de rekening plaatst. Nu komen we bij IJsland. Het land dat weer volop in de financiële actualiteit staat. Als u Kaupthing en Icesave even vergeten was, dan wordt je geheugen heropgefrist. Kaupthing, de IJslandse bank die bij faillissement de spaartegoeden van Belgen bevroor. Icesave, de IJslandse bank die op hetzelfde moment failliet ging en doordat het vooral actief was in Groot-Brittannië en Nederland vooral daar spaartegoeden bevroor.

Icesave, de IJsveilige bank, die je spaargeld bevriest. Je kan het niet grappiger bedenken.

Nu weigert de IJslandse president het geld terug te betalen aan de Britse en Nederlandse regeringen die de spaartegoeden van de getroffen Icesave spaarders reeds uitbetaalden. Ik sta aan de kant van de IJslanders. IJsland moet dat niet terugbetalen, in tegenstelling tot wat Nederlands minister Wouter Bos ook beweert. Ook de Wallstreet Journal stelde vandaag wat ik hierover denk: “Consider what happened. In Britain, the Icesave business was positively welcomed by the government in good times and regulators failed to spot that it was woefully under-capitalised. When it collapsed, the British government, along with the Dutch, decided to bailout its citizens with money in Icesave. They didn’t have to do this; those who had placed money in an institution rooted abroad were all adults who should have been aware of the risks.”

De spaarders van Icesave en Kaupthing waren op zoek naar de hoogste rente. Die kregen ze. 6%, denk ik. Maar rendement betekent ook risico. Altijd en overal. Het is niet omdat Testaankoop, de Belgische consumentorganisatie, Kaupthing naar voren schoof als beste spaarrekening, dat zij de specialisten zijn. Rendement betekent risico. Goud geeft geen rente. En het is steeds een reden voor economisten en professoren allerhande om goud hierdoor te minimaliseren als belegging. Het zijn idioten. Goud biedt geen rente. Als enige belegging ter wereld!!! En daar is een reden voor. Alles wat een rente heeft, is een belofte. Een belofte die nog moet ingewilligd worden in de toekomst. De rente die je krijgt, is een vergoeding voor wanneer de belofte niet wordt waargemaakt. Als je de rente wil, moet je ook het risico erbij nemen.

Maar neen, overheden wilden zich populair gedragen, zoals altijd. Eén van de belangrijkste conclusies is dat overheden tijdens deze crisis alles hebben gegarandeerd. Tot nu toe werkte dit. Maar als je alles gaat garanderen, garandeer je uiteindelijk niets. Wat gegarandeerd is, is dat de toekomst de garanties niet zal kunnen waarmaken. Goud biedt geen rente of dividend. Er is geen gegarandeerd rendement. Maar door niets te garanderen, garandeert goud alles. Zij die goud hebben, zullen de ganse samenleving na de chaos mogen heropbouwen. Hopelijk zijn zij goed voorbereid op deze belangrijke taak.

De conclusie is de Amerikaanse overheid de kwetsbaarheid van de financiële markten voelt en ze willen er alles aandoen dat geld niet meer kan wegvluchten uit het financiële systeem wanneer hét allesbepalende moment komt. Een moment zoals IJsland in oktober 2008 kende.

I think over again
My small adventures, my fears.

The small ones that seemed so big,
For all the vital things I had to get and to reach.
And yet there is only one great thing, the only thing:
To live to see the great day that dawns,
And the light that fills the world.

(Inuit Song)

P.S.: dit artikel werd op korte tijd geschreven, er zijn nog veel belangrijke conclusies en neveneffecten die moeten behandeld worden om een compleet beeld te krijgen. Toch wou ik dit zo snel mogelijk op de site krijgen, wegens het belang van de informatie. Het zou al heel wat duidelijk moeten maken en een vertrekpunt vormen om zelf verder te denken.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in bank run. Bookmark de permalink .

Een reactie op Is de VS zich aan het voorbereiden op een IJsland-scenario ?

  1. julien zegt:

    Het financiele systeem glijdt steeds verder naar de rand van de afgrond en uiteindelijk zullen we te maken krijgen met torrenhoge inflatie! Ik heb mezelf gelukkig voorbereid op de aanstaande crisis door lang houdbaar voedsel te kopen (25 jaar houdbaar) op http://www.houdbaar-voedsel.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s