Dagen die aanvoelen als decennia.

Een 65-jarige Cypriotische gepensioneerde man die enkele decennia in Australië had gewerkt en daar een tea-room had uitgebaat was met zijn mooi verdiende spaarcenten teruggekeerd naar zijn vaderland om te genieten van zijn oude dag, om voor zijn kleinkinderen te zorgen en zijn hartkwaal te laten behandelen. De Cyprioot had goed verdiend en plaatste 1 miljoen euro op een spaarrekening … bij Laiki Bank.

Decennialang was er geen probleem geweest met spaargeld. Decennialang kreeg je steeds zelfs wat rente op je spaargeld. Wel steeds een beetje minder, maar het spaargeld was veilig in de bank.

Tot dat opeens veranderde op een zaterdagochtend in maart 2013.

Eerst was er nog wat gekluns van diegene die de spaargelden confisceerden, nl. de Europese Unie. De afgekondigde maatregelen van zaterdagochtend werden al gewijzigd op zondagmiddag. En de daaropvolgende week gebeurde dat nog een paar keer. Het is niet dat de Europese leiders een groots sluitend plan hadden om de crisis op te lossen. Die dagen moeten voor vele spaarlustige Cyprioten aangevoeld hebben als oneindig lang, dagen die aanvoelden als decennia. En dagen waarin ideeën die al decennialang voor waarheid werden gehouden plots op de helling kwamen te staan.

De eindconclusie van de steeds wijzigende maatregelen werd steeds dramatischer.

Quasi alles kwijt boven de drempel van 100.000 euro.

900.000 euro. Foetsie. Gestolen door je eigen overheid. Je zal maar 65 jaar oud zijn en je leven lang zelfstandig geweest zijn. En hartproblemen die er nu niet op zullen beteren.

Maar Europa zal voor jou zorgen, meneer de Cyprioot!

 

Waarom nu deze confiscatie van spaartegoeden?

De eurocraten moeten de kans hebben gehad achter de schermen van het Europees bankensysteem te kijken en het volledige plaatje eindelijk te snappen na vele jaren van denk- en prutswerk. Is er een andere mogelijkheid om te verklaren waarom men nu plots van strategie veranderde en, in plaats van elke belastingbetaler nog langer te laten opdraaien voor deze criminele daden van banken, men nu besloot om de grote spaarders de keel over te snijden en te offeren.

De spaarders die al vijf jaar met hand en tand – en zoals nu blijkt met holle woorden – beschermd werden. Een nieuwe strategie is er nu nadat er al zovele (sorry, ben de tel kwijt) hulpprogramma’s zijn opgezet, vorige steunprogramma’s waarvan men steeds zei dat het de laatste in de rij was, vaak in de eerste plaats uitgevoerd door de Europese Centrale Bank. De ECB, die op zijn beurt zelf bankroet is tenzij men de goudprijs revalueert tot een veelvoud van de huidige prijs en de Europese goudvoorraden effectief op het Europese continent in bezit houdt.

Wat de eurocraten moeten gezien hebben toen ze eindelijk achter de schermen van de banken konden kijken, was geen pretje: een gigantisch mijnenveld aan financiële afgeleide producten.

De eurocraten hadden hiervoor garanties gegeven, niet goed wetende dat het over biljoenen aan euro’s ging. Euro’s die ze niet hebben, euro’s die op papier niet gedrukt kunnen worden ook al worden alle Scandinavische en Oost-Europese bossen omgehakt. Of nieuwe biljetten met een paar extra nullen op zouden soelaas moeten brengen. Euro’s die amper in het elektronische geldsysteem kunnen worden geladen zonder een reboot of crash te veroorzaken.

De eurocraten en nationale regeringen hadden garanties gegeven voor die banken hopende dat de crisis zich in de loop der jaren zelf wel zou oplossen. Jaren gingen voorbij, maand na maand ontvingen de eurocraten riante salarissen, en het probleem werd enkel groter, groter, en… BOEM !

Als er één ding nu wel zeker is na wat er allemaal is gebeurd, dan is het wel dat politieke leiders binnen de Europese Unie géén groots plan hebben om deze crisis op te lossen. Er is van bij het begin geen plan geweest waaraan men zich enige tijd kon vasthouden. Géén plan dat de problemen tot nu toe heeft opgelost. Men liep steeds de feiten achterna. En men zal de feiten blijven achterna lopen tot de crisis zo hard ontploft en goud terug in het spel zal komen.

 Leugenaars, idioten en de enige juiste conclusie.

“De crisis is voorbij.” Dat waren nochtans de trotse woorden die vele politici uit verschillende Europese landen de voorbije maanden hadden uitgesproken, getweet of uit hun bek gescheten.

Dat deze uitspraken leugens waren, was elke intelligente Europeaan niet ontgaan. Weinig Europeanen konden uiteindelijk deze leugens ontmaskeren.

“Een idioot en zijn geld blijven nooit lang samen.” Met dat gezegde indachtig weet ik dat ik niet teveel medelijden moet hebben met de schrijnende verhalen van Cypriotische spaarders die nu her en der verschijnen. Geen medelijden voor zij die de tientallen, zoniet honderden signalen van een ineenstortend politiek en economische systeem niet zagen aankomen. De haan kraaide veel vaker dan drie keer, veel meer leugens spraken politici uit in de richting van hun burgers om hen kalm te komen. Brood en spelen werden al die tijd continu voorzien om de aandacht af te leiden van de essentie. Dat het systeem bankroet is. Niet alleen in Cyprus, maar in de gehele Eurozone.

En zelfs nu, na wat er de voorbije weken allemaal in Cyprus is gebeurd, zijn er weinig burgers in de andere lidstaten die de enige juiste conclusie trekken en ernaar handelen.

Dat is: vlucht uit het westerse bankensysteem want het zal compleet uit elkaar vallen. Vlucht uit de vele munten die eerst langzaam en dan plotsklaps waardeloos zullen worden.

 

Wachten op de vertrouwensval in een fractioneel reservesysteem.

Dat zo weinig mensen snappen wat er werkelijk gaande is natuurlijk te wijten aan de ongelooflijke complexiteit van de materie, daarnaast ook aan de leugenachtige propaganda die wordt opgezet, maar bovenal aan een reeds lang ingebakken attitude in de West-Europese aard: “Het zal ons wel niet overkomen”.

En toch moeten we revolteren tegen wat gebeurde en niet alleen onszelf als de oorzaak van het probleem zien. Ja, het is juist dat spaargelden van bankroete banken niet gered hoeven te worden. Maar waarom dat regeringen nu pas tot dit besef komen? Waarom die beslissing niet vijf jaar eerder nemen? Waarom de spaargelden van cliënten bij pakweg Kaupthing Bank wel redden toen zij daar nog ruim werden voor vergoed met een risicopremie van 5 à 6%.

In de hete herfst van 2008 wisten alle Europese regeringsleiders hun bevolking te sussen met garanties dat hun spaargeld veilig was. In België was het zo met premier Leterme en zijn uitspraken, waarvan ik toen al wist dat ze nooit gehouden konden worden. Vijf jaar lang hebben ze de burgers in een illusie warm gehouden.

Het fractioneel reservesysteem hangt aaneen van de beloftes. En die beloftes zijn nu gebroken. Het vertrouwen was het enige dat het systeem nog bijeen hield. Vele mensen zijn een illusie armer. In Cyprus althans. “Bij ons zal dat toch niet gebeuren”, … denkt men nu in elk ander Europees land.

Ik heb al veel geschreven over de zogenaamde “vertrouwensval”. Het evolueert langzaam en dan gebeurt het plots. Het is essentieel om de evolutie van de huidige crisis te begrijpen. De fatale val moet nog komen.

In de mainstream media wordt nu de propaganda opgezet om te benadrukken dat er helemaal geen paniek was nadat de Cypriotische banken opnieuw opengingen na een van de langste bank holidays in de moderne geschiedenis. De propaganda is belangrijk om de vertrouwensval bij de burgers te vermijden.

Een paar weken daarvoor hadden Europeanen nooit voor mogelijk gehouden dat bank holidays op hun grondgebied mogelijk waren. Zeker niet inclusief kapitaalcontroles in een economische unie die gebaseerd is op vrij verkeer van kapitaal (en goederen). De vrijheid is onherroepelijk aangetast. Maar dat was het uiteraard al veel eerder. Enkel idioten noemen de Europese instellingen nog democratisch en strevend voor vrijheid.

 

De Cypriotische Corralito en meer vocabulaire tovenarij.

Het was vorig jaar in mei dat ik op deze blog schreef over het naderende gevaar van corralito’s in Griekenland en Spanje. Was ik te pessimistisch over Griekenland? Blijkbaar, want ze hebben daar een corralito mooi weten te ontwijken. De Cyprioten mogen het nu dubbel en dik incasseren. Ik betwijfel ten zeerste of zij de enige zullen blijven.

In mei 2012 beschreef ik een mogeljke corralito in Griekenland als volgt:

“Hierbij worden voor het ganse land kapitaalcontroles ingevoerd waarbij het geld niet meer naar het buitenland kan vluchten. Rekeningen in buitenlandse munten én euro zullen bevroren worden, dit om de bank run te stoppen. Bovendien zal men ook de maatregel invoeren waarbij de Grieken per dag slechts een laag maximaal bedrag aan cash geld per dag of per week van de rekening kunnen halen. Buitenlandse munten zullen uiteindelijk omgezet worden in drachmes. Waarna deze nieuwe munt wordt ingevoerd en quasi met onmiddellijke ingang wordt gedevalueerd ten opzichte van de euro en andere wereldmunten.”

Dat was dus een goede voorlichting voor de maatregelen die nu in Cyprus van kracht zijn. Elke Cyprioot die mijn blog leest, wat zich weliswaar rond het nultal zal bevinden, moet dus geweten hebben wat er zat aan te komen. Geen excuses mogelijk! Uitgezonderd de exit uit de Euro en de devaluatie van de lokale munt, wat niet gebeurde. Alhoewel een terugkeer naar het Cypriotische Pond nog niet uitgesloten is. In plaats van de devaluatie komt er voorlopig een véél slechtere maatregel: algehele confiscatie van spaartegoeden boven 100.000 euro.

De eurocraten noemen de daad echter niet bij het woord. Het gaat wel degelijk om een confiscatie. In het EU-memorandum was echter sprake van “stabiliteitsheffing”. Wat een grapjassen, dieven bij klaarlichte dag zijn het die eurocraten. Dat de Cyprioten daartegen geen revolutie organiseren maakt hen momenteel tot het meest laffe en tamme volk van Europa.

Geen confiscatie, maar dus een ‘stabiliteitsheffing”. Herman Van Rompuy heeft teveel boeken gelezen over de kracht van positief denken.

En anderzijds tonen de Europese instellingen hier andermaal mee aan dat huidige politieke systeem marxistisch-leninistisch is geworden. Want het was Lenin die iets zei zoals: corrumpeer eerst het vocabularium, dan de munteenheid.

De gehele Europese politiek is in de compleet verkeerde richting aan het evolueren.

Verarm de rijken en je verzekert de ineenstorting van je beschaving.

 

De standaardaanpak en de toekomst.

Goed bezig zo, eerst nóg over wat gecorrumpeer van vocabularium verder schrijven. Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem zei dus eerst dat Cyprus een blauwdruk was voor de rest van de eurozone. Daarna ontkende hij dat hij dat gezegd had. Hij stelde zelfs dat hij nog nooit van het Engelse woord ‘template’ had gehoord. Wat voor een intelligente euro-voorzitter is me dat. Zelfs ík kende dat woord.

Nadat hij dat allemaal netjes ontkend had, stelde hij doodserieus dat Cyprus nu wel als de ‘standaardaanpak’ geldt voor de rest van de Eurozone. Ik weet niet hoe het in de Van Dale staat, maar voor mij is ‘blauwdruk’ een synoniem voor ‘standaardaanpak’. Aan idioten dus geen gebrek bij de burgers van de eurozone, maar ook niet tussen hun leiders.

Bon, dan weten we onmiddellijk dat het verval à la het West-Romeinse Rijk zal toeslaan.

Het Cypriotische experiment dat nadat er géén algemene paniek en revolutie is uitgebroken gemakkelijk opgedisseld kan worden als een volgend land in de Eurozone in de problemen komt. En geloof me, er zullen nog landen in de problemen komen. Cyprus is een uitzondering. Maar Spanje is dat ook. Italië ook. Slovenië ook. Belgie idem. Frankrijk ook.

En wat als in een groot land de spaarrekeningen worden geconfisceerd en kapitaalcontroles worden opgetrokken? Wat als dit gebeurt in Spanje, Italië of Frankrijk?

Dan zou het me niet verwonderen als ze onmiddellijk, uiteraard geheel tijdelijk, het volledige banksysteem in de Eurozone moeten sluiten. En dan… “poof it’s gone.”

Een moestuin blijft de beste belegging ná fysiek bezit van edelmetalen. En heb ik het al over wapens gehad?

 

“Er zijn decennia waarin niets gebeurd en er zijn weken waarin decennia gebeuren.” Lenin

 

P.S.  Ik twijfel er niet aan dat de lezers van de blog de voorbije weken al heel wat informatie hebben bijeengelezen over de Cypriotische kwestie. Hierboven vinden jullie mijn bevindingen. Na enkele weken van internet-stilte, achtte ik het toch belangrijk dit even neer te schrijven in een wat langer tekst. Het is voor iedereen ook mogelijk om me via Twitter te volgen waar ik nu en dan andere ideeën meegeef.

https://twitter.com/Silverandglory

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in bank run, banken, Europa, European banks. Bookmark de permalink .

12 reacties op Dagen die aanvoelen als decennia.

 1. ben zegt:

  “””””De ECB, die op zijn beurt zelf bankroet is tenzij men de goudprijs revalueert tot een veelvoud van de huidige prijs””””

  De eerste maal dat ik jou dit zo expliciet zie zeggen. Je hebt bijgelezen 🙂

  • goldandglory zegt:

   Mja, ik heb niet zozeer bijgelezen, toch niet mbt dit onderwerp.

   Als je goed leest zie je ook dat ik aan deze het volgende had toegevoegd: “en de Europese goudvoorraden effectief op het Europese continent in bezit houdt.”

   Een en ander is veranderd door de discussie in verschillende Europese landen om hun goud terug te repatriëren uit UK en US. Zoals Duitsland heeft besloten, maar voorlopig gaat het om héél kleine hoeveelheden. Ik betwijfel of ze al hun goud ooit terug zien. Al lang uitgeleased.

 2. Nico zegt:

  Hoi, bankiers en politiekers, je mag ze bijna niet zien of horen in een gezonde samenleving.
  Nu zie of hoor je ze overal,je kan ze zelfs ruiken.Een stinkend potje.
  Ze zijn onafscheidelijk geworden en gevaarlijk op de koop toe.
  Politieke macht heeft zichzelf gelegaliseerd voorrecht om brute kracht te gebruiken en andere personen te schaden.
  Cyprus bankensysteem is geen apart geval,het is een bankensysteem zoals overal in het westen.
  Looptijd mismtch,slechte kredieten,laag eigenvermogen,lage reserve ratio’s,gebruik derivaten,en vooral uitgestelde afwaardering van verliezen zijn pure fraude en zelfvernietigend.
  De kwantiteits theorie van geld houdt in dat als de hoeveelheid geld(krediet) afneemt, de resterende eenheden moeten stijgen in waarde.
  De realiteit is dat degenen die krediet(geld) houden in een tijd van plotselinge defaults totale verliezen riskeren.
  Het ergste is dat als het begint mis te lopen de verantwoordelijken ongestraft opstappen.
  We zitten allemaal in hetzelfde instortende gebouw,de bankiers slopen de muren,de politiekers proberen het te vertragen voor eigenbelang en de centrale bankiers houden de deuren op slot.
  De bevolking wordt genaaid.
  Ondertussen zitten we bij manier van spreken met een euro in 2 maten en gewichten.
  Sommige euro bankdeposito’s opgesloten onder de controle op het kapitaal met risico van wanbetaling en geen korte termijn vooruitzicht om het het land uit te krijgen.Andere euro deposito’s voorlopig nog niet.
  De bevolking is traag en begrijpt het nog niet ,ze kijken recht in de spot lampen en zijn verblind.
  Ik denk eenmaal ze zich massaal begint te bewegen uit het banken systeem ,we nog wat gaan meemaken.
  Het slimme kapitaal is al grotendeels weg uit het westen en het bankensysteem.
  Dit een beknopte uitleg hoe ik het zie.

  • goldandglory zegt:

   We zitten nu met een euro in 2 maten en gewichten. Goed hoe je het schrijft. En aangezien elk Europees land en de crisis aldaar verschillend is, als we de eurocraten mogen geloven, dan zitten we binnenkort met 17 maten en gewichten in de eurozone. Muntunie, mijn gat.

  • goldandglory zegt:

   Ik denk trouwens niet dat “de bevolking” als meerderheid het zal kunnen begrijpen vooraleer ze hun spaargeld in veiligheid gaan kunnen brengen. Ze zullen het begrijpen wanneer het te laat is en wanneer hun geld al foetsie is.

 3. Niels zegt:

  Een schrijnende situatie … maar zoals gezegd ‘geen medelijden’. Men zag dit aankomen. Maar burgers blijven inderdaad in hun waanidee plakken. ‘Dit gebeurt ons niet hier’, het is de ver-van-ons-bed-show … Ik hoor meer en meer mensen die hun geld beginnen weg te trekken uit het banksysteem. Vanaf de moment dat dit op grote schaal gebeurt en dit ZAL gebeuren, valt heel onze ‘comfortzone’ weg en zal men tot besef komen dat men had moeten handelen op de juiste moment. Ik fronste echter wel toen ik het woord ‘wapens’ zag verschijnen.

  • goldandglory zegt:

   Tja, Niels.

   6 jaar geleden fronsten de mensen niet naar mij als ik zei dat banken zoals Fortis en co op het punt van bankroet stonden. Ze lachten me gewoon uit.

   Ik begrijp de frons als het over wapens gaat en ik denk er persoonlijk al zoveel jaren over zonder effectief ook maar 1 “defensiemiddel” aan te schaffen. Want ik zie het als defensie.

   Maar ik geloof niet dat naarmate de crisis verder evolueert naar zijn climax, de gevolgen louter een verschil in wat cijfertjes op onze bankrekeningen zal betekenen. De gehele samenleving wordt ontwricht. Wanneer mensen alles verliezen, hebben ze niets meer te verliezen. En dan gebeuren de zotste dingen. Chaos, opstanden, revoluties. Er zijn gekende verhalen van mensen die in Griekenland zich genoodzaakt zagen om zich te beschermen met wapens omdat plunderingen schering en inslag werden.

 4. pepe zegt:

  en de EU werd EUSSR, schrikbarend allemaal, sommigen maken gewag van verborgen agenda met als enig doel: één wereldregering (NWO), en weg met de vrijheden, en natuurlijk één elite

  volgende maand vertrek ik, niks te vroeg

  simpele vraag: fysiek goud kopen, waar in België is interessantste plek?
  bij ING hebben ze levertijd van 2 à 3 weken, lijkt me heel veel
  iemand ervaring met edelmetaal richard in willebroek ?
  wat met certificatie wat betreft het goud zelf ?
  is het genummerd ? wie certifieert ? is er fraude waarbij men andere metalen bijkapt om u af te zetten ? zo nummer, wordt genoteerd wie koper is ?

 5. Pingback: Dit is nu hoe een Cypriotische online bankrekening eruit ziet ! | Goldandglory's Blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s