De echte fraudeurs!

Ik vind het grillig om te lezen dat zoveel burgers in de wereld nu wereldwijd gekend staan als belastingfraudeurs. Een onderzoek van tientallen journalisten, werkend in alle uithoeken van de wereld, en de koppen bijeen staken voor dit grootschalige project. Om mensen te identificeren die belastingen ontliepen in paradijzen.

Het is niet zozeer grillig dat er geen privacy meer is in deze wereld, of dat journalisten zogezegd uit zichzelf aan dergelijk project beginnen.

Het meest verontrustende aspect aan deze laatste hysterie is dat de publieke opinie hierin volledig meegaat en deze zogenaamde belastingfraudeurs uitspuwen als het uitschot der aarde. Alsof er geen grotere misdaden meer bestaan. Deze burgers die belastingen ontlopen zijn de grote slechteriken van deze tijd, zoals de heksen en alchemisten in de Middeleeuwen.

Maar zijn zij wel de echte slechteriken? Zijn zij de echte fraudeurs? Ik betwijfel het ten zeerste.

We leven in een tijd waar de overheid belasting heft op al snel 40 à 50 procent van je salaris. Als je goed werk presteert en een bonus verdient, gaat de overheid vaak nog een hoger percentage daarvan belasten.

Als je dan je salaris consumeert aan dagelijkse noden zoals voeding en drank, of aan luxe-uitgaven zoals wagens en elektronica dan mag je daar nog eens 6, 15 of 21 procent belastingen op betalen.

Slaag je erin om daarna nog wat geld opzij te zetten en te sparen of te beleggen, dan gaat de overheid je daar nog eens op belasten. Als je spaargeld op een rekening bij de bank plaatst, betaal je roerende voorheffing van 25 procent op je verdiende rente. Een rente die je krijgt omdat jij met je geld een risico neemt. Een risico dat men onlangs in Cyprus aan de levende lijve ervaren heeft. Daar had men helemaal pech en werd het spaargeld gewoonweg geconfisqueerd.

Dat is iets wat in een normaal mensenleven niet vaak gebeurd (althans niet in de westerse wereld). Maar devaluaties van de munt zijn wel schering en inslag en zijn een verborgen vorm van belasting die gedurende je volledige leven je salaris en spaargeld zal ontwaarden.

Slaag je erin om nog wat meer te sparen en beleg je in obligaties dan wordt je ook belast en bij aandelen is het in de meeste landen ook al het geval.

Ben je uiteindelijk erin geslaagd om met de glimlach vélé keren tientallen percenten van je verdiende loon af te geven, op de vele wijzen die ik hierboven opsomde, en dan toch nog iets over te houden? Dan wordt je finaal nog eens belast wanneer je het tijdelijke voor het eeuwige inruilt. De successierechten. Een belasting die de Staat heft op al je eigendommen omdat je dood bent. Alsof de Staat daar enige verdienste aan zou hebben.

En wij, wij domme, domme mensen zijn dit allemaal normaal beginnen vinden. Wij bespuwen mensen die de vrucht van hun arbeid proberen te beschermen voor de grijpgrage hand van de Staat. De Staat die steeds maar meer belastingen heft. De Staat die nooit bespaart, immer meer mogelijkheden ziet om jouw geld te verbrassen.

Persoonlijk heb ik nog nooit belastingen ontweken. Maar zou je er in godsnaam niet aan beginnen denken als je ziet in welke onbekwame handen het steeds terecht komt?

En begrijp me niet verkeerd, grootschalige belastingfraude van dubieuze praktijken moet aangepakt worden. Maar de slinger is al veel te lang, veel te ver doorgeslagen. Men gebruikt het nu als drogreden om de gewone arbeidsklasse en de middenklasse extra hard te belasten.

Als we nu eens redelijk en realistisch zijn: wie is echt de grootste fraudeur? Wie?

We zijn precies een samenleving van slaven geworden die tot in de dood geld moeten afgeven aan de Staat. Doen we het niet dan worden we publiekelijk afgeschoten.

Wat zal er moeten gebeuren vooraleer we terug wat van onze vrijheid in handen nemen en dit niet meer als normaal beschouwen?

Dit allemaal typeert ons politiek bestel dat duidelijk nu een existentiële crisis ervaart. Het politiek bestel zal dan ook ten onder gaan aan deze crisis. Al probeert het establishment dit men man en macht te verijdelen. Het zal uiteindelijk niet lukken.

En de conclusie mag zeer duidelijk zijn: de huidige crisis is een crisis van het socialisme, niet een crisis van het kapitalisme.

Of zoals de vandaag overleden Margaret Thatcher lang geleden zei:

 “The problem with socialism is that eventually you run out of other people’s money.”

 

Of zoals op de bureau van Ron Paul staat:

ron-paul-do-not-steal

Advertenties
Geplaatst in Ron Paul, waarheid, welvaartstaat | 9 reacties

Dagen die aanvoelen als decennia.

Een 65-jarige Cypriotische gepensioneerde man die enkele decennia in Australië had gewerkt en daar een tea-room had uitgebaat was met zijn mooi verdiende spaarcenten teruggekeerd naar zijn vaderland om te genieten van zijn oude dag, om voor zijn kleinkinderen te zorgen en zijn hartkwaal te laten behandelen. De Cyprioot had goed verdiend en plaatste 1 miljoen euro op een spaarrekening … bij Laiki Bank.

Decennialang was er geen probleem geweest met spaargeld. Decennialang kreeg je steeds zelfs wat rente op je spaargeld. Wel steeds een beetje minder, maar het spaargeld was veilig in de bank.

Tot dat opeens veranderde op een zaterdagochtend in maart 2013.

Eerst was er nog wat gekluns van diegene die de spaargelden confisceerden, nl. de Europese Unie. De afgekondigde maatregelen van zaterdagochtend werden al gewijzigd op zondagmiddag. En de daaropvolgende week gebeurde dat nog een paar keer. Het is niet dat de Europese leiders een groots sluitend plan hadden om de crisis op te lossen. Die dagen moeten voor vele spaarlustige Cyprioten aangevoeld hebben als oneindig lang, dagen die aanvoelden als decennia. En dagen waarin ideeën die al decennialang voor waarheid werden gehouden plots op de helling kwamen te staan.

De eindconclusie van de steeds wijzigende maatregelen werd steeds dramatischer.

Quasi alles kwijt boven de drempel van 100.000 euro.

900.000 euro. Foetsie. Gestolen door je eigen overheid. Je zal maar 65 jaar oud zijn en je leven lang zelfstandig geweest zijn. En hartproblemen die er nu niet op zullen beteren.

Maar Europa zal voor jou zorgen, meneer de Cyprioot!

 

Waarom nu deze confiscatie van spaartegoeden?

De eurocraten moeten de kans hebben gehad achter de schermen van het Europees bankensysteem te kijken en het volledige plaatje eindelijk te snappen na vele jaren van denk- en prutswerk. Is er een andere mogelijkheid om te verklaren waarom men nu plots van strategie veranderde en, in plaats van elke belastingbetaler nog langer te laten opdraaien voor deze criminele daden van banken, men nu besloot om de grote spaarders de keel over te snijden en te offeren.

De spaarders die al vijf jaar met hand en tand – en zoals nu blijkt met holle woorden – beschermd werden. Een nieuwe strategie is er nu nadat er al zovele (sorry, ben de tel kwijt) hulpprogramma’s zijn opgezet, vorige steunprogramma’s waarvan men steeds zei dat het de laatste in de rij was, vaak in de eerste plaats uitgevoerd door de Europese Centrale Bank. De ECB, die op zijn beurt zelf bankroet is tenzij men de goudprijs revalueert tot een veelvoud van de huidige prijs en de Europese goudvoorraden effectief op het Europese continent in bezit houdt.

Wat de eurocraten moeten gezien hebben toen ze eindelijk achter de schermen van de banken konden kijken, was geen pretje: een gigantisch mijnenveld aan financiële afgeleide producten.

De eurocraten hadden hiervoor garanties gegeven, niet goed wetende dat het over biljoenen aan euro’s ging. Euro’s die ze niet hebben, euro’s die op papier niet gedrukt kunnen worden ook al worden alle Scandinavische en Oost-Europese bossen omgehakt. Of nieuwe biljetten met een paar extra nullen op zouden soelaas moeten brengen. Euro’s die amper in het elektronische geldsysteem kunnen worden geladen zonder een reboot of crash te veroorzaken.

De eurocraten en nationale regeringen hadden garanties gegeven voor die banken hopende dat de crisis zich in de loop der jaren zelf wel zou oplossen. Jaren gingen voorbij, maand na maand ontvingen de eurocraten riante salarissen, en het probleem werd enkel groter, groter, en… BOEM !

Als er één ding nu wel zeker is na wat er allemaal is gebeurd, dan is het wel dat politieke leiders binnen de Europese Unie géén groots plan hebben om deze crisis op te lossen. Er is van bij het begin geen plan geweest waaraan men zich enige tijd kon vasthouden. Géén plan dat de problemen tot nu toe heeft opgelost. Men liep steeds de feiten achterna. En men zal de feiten blijven achterna lopen tot de crisis zo hard ontploft en goud terug in het spel zal komen.

 Leugenaars, idioten en de enige juiste conclusie.

“De crisis is voorbij.” Dat waren nochtans de trotse woorden die vele politici uit verschillende Europese landen de voorbije maanden hadden uitgesproken, getweet of uit hun bek gescheten.

Dat deze uitspraken leugens waren, was elke intelligente Europeaan niet ontgaan. Weinig Europeanen konden uiteindelijk deze leugens ontmaskeren.

“Een idioot en zijn geld blijven nooit lang samen.” Met dat gezegde indachtig weet ik dat ik niet teveel medelijden moet hebben met de schrijnende verhalen van Cypriotische spaarders die nu her en der verschijnen. Geen medelijden voor zij die de tientallen, zoniet honderden signalen van een ineenstortend politiek en economische systeem niet zagen aankomen. De haan kraaide veel vaker dan drie keer, veel meer leugens spraken politici uit in de richting van hun burgers om hen kalm te komen. Brood en spelen werden al die tijd continu voorzien om de aandacht af te leiden van de essentie. Dat het systeem bankroet is. Niet alleen in Cyprus, maar in de gehele Eurozone.

En zelfs nu, na wat er de voorbije weken allemaal in Cyprus is gebeurd, zijn er weinig burgers in de andere lidstaten die de enige juiste conclusie trekken en ernaar handelen.

Dat is: vlucht uit het westerse bankensysteem want het zal compleet uit elkaar vallen. Vlucht uit de vele munten die eerst langzaam en dan plotsklaps waardeloos zullen worden.

 

Wachten op de vertrouwensval in een fractioneel reservesysteem.

Dat zo weinig mensen snappen wat er werkelijk gaande is natuurlijk te wijten aan de ongelooflijke complexiteit van de materie, daarnaast ook aan de leugenachtige propaganda die wordt opgezet, maar bovenal aan een reeds lang ingebakken attitude in de West-Europese aard: “Het zal ons wel niet overkomen”.

En toch moeten we revolteren tegen wat gebeurde en niet alleen onszelf als de oorzaak van het probleem zien. Ja, het is juist dat spaargelden van bankroete banken niet gered hoeven te worden. Maar waarom dat regeringen nu pas tot dit besef komen? Waarom die beslissing niet vijf jaar eerder nemen? Waarom de spaargelden van cliënten bij pakweg Kaupthing Bank wel redden toen zij daar nog ruim werden voor vergoed met een risicopremie van 5 à 6%.

In de hete herfst van 2008 wisten alle Europese regeringsleiders hun bevolking te sussen met garanties dat hun spaargeld veilig was. In België was het zo met premier Leterme en zijn uitspraken, waarvan ik toen al wist dat ze nooit gehouden konden worden. Vijf jaar lang hebben ze de burgers in een illusie warm gehouden.

Het fractioneel reservesysteem hangt aaneen van de beloftes. En die beloftes zijn nu gebroken. Het vertrouwen was het enige dat het systeem nog bijeen hield. Vele mensen zijn een illusie armer. In Cyprus althans. “Bij ons zal dat toch niet gebeuren”, … denkt men nu in elk ander Europees land.

Ik heb al veel geschreven over de zogenaamde “vertrouwensval”. Het evolueert langzaam en dan gebeurt het plots. Het is essentieel om de evolutie van de huidige crisis te begrijpen. De fatale val moet nog komen.

In de mainstream media wordt nu de propaganda opgezet om te benadrukken dat er helemaal geen paniek was nadat de Cypriotische banken opnieuw opengingen na een van de langste bank holidays in de moderne geschiedenis. De propaganda is belangrijk om de vertrouwensval bij de burgers te vermijden.

Een paar weken daarvoor hadden Europeanen nooit voor mogelijk gehouden dat bank holidays op hun grondgebied mogelijk waren. Zeker niet inclusief kapitaalcontroles in een economische unie die gebaseerd is op vrij verkeer van kapitaal (en goederen). De vrijheid is onherroepelijk aangetast. Maar dat was het uiteraard al veel eerder. Enkel idioten noemen de Europese instellingen nog democratisch en strevend voor vrijheid.

 

De Cypriotische Corralito en meer vocabulaire tovenarij.

Het was vorig jaar in mei dat ik op deze blog schreef over het naderende gevaar van corralito’s in Griekenland en Spanje. Was ik te pessimistisch over Griekenland? Blijkbaar, want ze hebben daar een corralito mooi weten te ontwijken. De Cyprioten mogen het nu dubbel en dik incasseren. Ik betwijfel ten zeerste of zij de enige zullen blijven.

In mei 2012 beschreef ik een mogeljke corralito in Griekenland als volgt:

“Hierbij worden voor het ganse land kapitaalcontroles ingevoerd waarbij het geld niet meer naar het buitenland kan vluchten. Rekeningen in buitenlandse munten én euro zullen bevroren worden, dit om de bank run te stoppen. Bovendien zal men ook de maatregel invoeren waarbij de Grieken per dag slechts een laag maximaal bedrag aan cash geld per dag of per week van de rekening kunnen halen. Buitenlandse munten zullen uiteindelijk omgezet worden in drachmes. Waarna deze nieuwe munt wordt ingevoerd en quasi met onmiddellijke ingang wordt gedevalueerd ten opzichte van de euro en andere wereldmunten.”

Dat was dus een goede voorlichting voor de maatregelen die nu in Cyprus van kracht zijn. Elke Cyprioot die mijn blog leest, wat zich weliswaar rond het nultal zal bevinden, moet dus geweten hebben wat er zat aan te komen. Geen excuses mogelijk! Uitgezonderd de exit uit de Euro en de devaluatie van de lokale munt, wat niet gebeurde. Alhoewel een terugkeer naar het Cypriotische Pond nog niet uitgesloten is. In plaats van de devaluatie komt er voorlopig een véél slechtere maatregel: algehele confiscatie van spaartegoeden boven 100.000 euro.

De eurocraten noemen de daad echter niet bij het woord. Het gaat wel degelijk om een confiscatie. In het EU-memorandum was echter sprake van “stabiliteitsheffing”. Wat een grapjassen, dieven bij klaarlichte dag zijn het die eurocraten. Dat de Cyprioten daartegen geen revolutie organiseren maakt hen momenteel tot het meest laffe en tamme volk van Europa.

Geen confiscatie, maar dus een ‘stabiliteitsheffing”. Herman Van Rompuy heeft teveel boeken gelezen over de kracht van positief denken.

En anderzijds tonen de Europese instellingen hier andermaal mee aan dat huidige politieke systeem marxistisch-leninistisch is geworden. Want het was Lenin die iets zei zoals: corrumpeer eerst het vocabularium, dan de munteenheid.

De gehele Europese politiek is in de compleet verkeerde richting aan het evolueren.

Verarm de rijken en je verzekert de ineenstorting van je beschaving.

 

De standaardaanpak en de toekomst.

Goed bezig zo, eerst nóg over wat gecorrumpeer van vocabularium verder schrijven. Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem zei dus eerst dat Cyprus een blauwdruk was voor de rest van de eurozone. Daarna ontkende hij dat hij dat gezegd had. Hij stelde zelfs dat hij nog nooit van het Engelse woord ‘template’ had gehoord. Wat voor een intelligente euro-voorzitter is me dat. Zelfs ík kende dat woord.

Nadat hij dat allemaal netjes ontkend had, stelde hij doodserieus dat Cyprus nu wel als de ‘standaardaanpak’ geldt voor de rest van de Eurozone. Ik weet niet hoe het in de Van Dale staat, maar voor mij is ‘blauwdruk’ een synoniem voor ‘standaardaanpak’. Aan idioten dus geen gebrek bij de burgers van de eurozone, maar ook niet tussen hun leiders.

Bon, dan weten we onmiddellijk dat het verval à la het West-Romeinse Rijk zal toeslaan.

Het Cypriotische experiment dat nadat er géén algemene paniek en revolutie is uitgebroken gemakkelijk opgedisseld kan worden als een volgend land in de Eurozone in de problemen komt. En geloof me, er zullen nog landen in de problemen komen. Cyprus is een uitzondering. Maar Spanje is dat ook. Italië ook. Slovenië ook. Belgie idem. Frankrijk ook.

En wat als in een groot land de spaarrekeningen worden geconfisceerd en kapitaalcontroles worden opgetrokken? Wat als dit gebeurt in Spanje, Italië of Frankrijk?

Dan zou het me niet verwonderen als ze onmiddellijk, uiteraard geheel tijdelijk, het volledige banksysteem in de Eurozone moeten sluiten. En dan… “poof it’s gone.”

Een moestuin blijft de beste belegging ná fysiek bezit van edelmetalen. En heb ik het al over wapens gehad?

 

“Er zijn decennia waarin niets gebeurd en er zijn weken waarin decennia gebeuren.” Lenin

 

P.S.  Ik twijfel er niet aan dat de lezers van de blog de voorbije weken al heel wat informatie hebben bijeengelezen over de Cypriotische kwestie. Hierboven vinden jullie mijn bevindingen. Na enkele weken van internet-stilte, achtte ik het toch belangrijk dit even neer te schrijven in een wat langer tekst. Het is voor iedereen ook mogelijk om me via Twitter te volgen waar ik nu en dan andere ideeën meegeef.

https://twitter.com/Silverandglory

Geplaatst in bank run, banken, Europa, European banks | 12 reacties

Goud voert heroïsche strijd op het slagveld van de valutaoorlog

Goud is omsingeld door vijanden op het slagveld van deze muntenoorlog.

Deze vijanden proberen samen goud neer te slaan op het moment dat ze zichzelf zwakker beginnen voelen.

Deze vijanden zijn ijdel en denken dat men de strijd tegen goud kan winnen.

Maar goud heeft één groot voordeel. Het is onsterfelijk. Onsterfelijk in een sterfelijke wereld.

Goud vecht tegen de status quo. Goud vecht tegen alle vormen van fiat-geld, het paradigma van het establishment. Een paradigma dat dringend aan een wijziging toe is vooraleer het in duigen valt.

Goud vecht zich een weg terug ín het systeem. Een nieuw systeem.

De reden waarom goud in een stierenmarkt zit is fundamenteel aan het wijzigen. De voorbije twaalf, dertien jaar steeg goud naar nieuwe records omdat het een indekking was tegen een historische financiële crisis. De stierenmarkt in goud zal zijn weg verder zetten van zodra duidelijk wordt dat goud de enige vorm van indekking is tegen een historische monetaire crisis. Een crisis die voorlopig enkel in intensiteit zal toenemen.

Goud komt terug in het systeem wanneer deze monetaire crisis zijn climax kent. Voor sommigen zal het een anti-climax zijn.

De goudprijs kende de voorbije weken een aanhoudende daling met een verkoopspiek op vrijdag. Het drijft goudbeleggers tot wanhoop en het sentiment in de goudmarkt is op één van de meest negatieve punten ooit beland.

Ik twijfel niet met betrekking tot de reden waarom goud vrijdag daalde tot onder belangrijke technische niveau’s. Er zijn geen fundementele redenen, geen fundamentele argumenten die een dergelijke daling de voorbije week rechtvaardigen.

Ik volg de redenering van James Rickards, auteur van het steeds meer gelezen boek ‘Currency Wars’.

De redenen:

Goud daalde niet toevallig op vrijdag.

1/ Het is statisch bewezen dat de goudprijs in deze stierenmarkt het grootste aantal van zijn dalingen kende op een vrijdag, vaak een dag van financieel-strategisch belang waarop belangrijke Amerikaanse economische cijfers gerapporteerd worden.

2/ Goud daalde omdat het Chinees nieuwjaar nog werd gevierd. De grootste goudkopers ter wereld waren met vakantie en dus afwezig om een verkoopsgolf in goud tegen te houden.

3/ Goud werd expliciet lager geduwd door belanghebbende partijen net vóór de G-20 meeting waarbij de regeringsleiders stelden dat er geen sprake was van valutaoorlogen. Deze regeringsleiders stonden zo hard te liegen dat de hemel voor hen nooit open zal gaan. De leiders van de status-quo stonden even hard te liegen zoals men dat altijd consistent heeft gedaan tijdens de financiële crisis, maar het heeft de crisis niet doen stoppen. Ook de monetaire crisis zal niet zomaar eindigen.

Het zal eindigen met goud.

Geplaatst in goud, muntencrisis | 9 reacties

Waarom Apple een muilpeer krijgt.

Topeka Capital verlaagt nu zijn koersdoel voor het aandeel Apple van 1111$ naar 888$.

Dat waren de grootste zotten, maar ze waren/zijn zeker niet alleen. Ze vormen grote bendes. Grote bendes idioten op de beurzen.

Mijn koersdoel, als je je nog herinnert, was 420-425$ voor Apple.

“Eerste steunniveau bij het “gat” op 420$. Da’s al een serieuze val. Er gaan ongelukken gebeuren, dat staat vast“, schreef ik in april 2012 en herhaalde ik in december.

Raad drie keer wie gelijk zal krijgen.

20130124_Apple crasht 10procent

Het lijkt wel een grap van Topeka Capital. Maar dan een héél dure grap om je als vermogensbeheerder idioot te maken en meer dan waarschijnlijk met giga-verliezen opgezadeld te zitten na een véél te positieve visie op Apple. Het aandeel Apple crashte vandaag nog maar eens 12%.

Ik heb het voorbije jaar vele keren over Apple geschreven. (Hier, hier, hier en godverdomme hier ook nog!)

Schreef dat het overgewaardeerd was, maar het bleef doorstijgen. En dan zakte het plots. En crashen deed het ook.

Ik kom slecht van de analisten en commentatoren die nu een uitleg geven met deze of gene reden waarom de koers van Apple crasht. (bijvoorbeeld: hier en hier) Marges, iPhones, Tim Cook, Steve Jobs, en zo meer, enzovoort.

Allemaal gezever. De enige reden waarom Apple crasht, is omdat het een zeepbel was. Punt.

Via de wetten van de fysica was het duidelijk dat het aandeel van Apple begin vorig jaar zwaar overgewaardeerd werd. De markt in het aandeel van Apple neigde toen naar het maximale punt van entropie. Ik heb dat vorig jaar eind april verduidelijkt in dit bericht over Forrest Gump en zijn belegging in een fruitbedrijfje.

Het lijkt alsof 90% van de Apple analisten nu véél idioter waren dan Mr. Gump.

 

“Oh, for heaven’s sake. Stop trading Apple and start owning it.” 

op 13 september 2012 uitgesproken door Jim Cramer, de Amerikaanse ADHD-versie van Paul D’hoore of Jort Kelder.

 

En zie nu het resultaat van al dat gezever over Apple! Ze gaan een nieuw logo krijgen.

 

Apple bite

Geplaatst in zeepbel | Een reactie plaatsen

Enkele voorspellingen voor de komende 150 jaar.

Zoals Gideon Rachmann van de Financial Times zei: “Ik ben die voorspellingen voor 2013 al helemaal beu. Hier is een voorspelling voor 2014: België wordt wereldkampioen voetbal.”

Soms kan je niet ver genoeg vooruitkijken. Hier volgen wat voorspellingen voor de komende 150 jaar. Mijn favorieten zijn:

– Duitse goudreserves zijn kleiner dan Chinese goudreserves (2016)

– De omgeving rond Chernobyl wordt uitgebaat als nationaal park (2035)

– Auto’s rijden nu puur automatisch en zonder chauffeurs (2037 – of waarschijnlijk eerder als je Google driverless car moet geloven!)

– Belastingen zijn afgeschaft in de Verengde Staten (2104)

 

Meest schrikwekkende voorspellingen zijn onder andere:

– Opsporingstechnologie bevindt zich nu in de lichamen van meer dan 50% van de Amerikanen (2025)

– Een wereldregering is van kracht (2030)

– Je kan rechtstreeks vanuit je hersenen inloggen op het internet (2035)

 

BBC FUTURE_non-editable-flat

Geplaatst in voorspellingen | 1 reactie

Mijn advies voor 2013

Keep-Calm-and-Buy-Gold

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Wereldoorlog in de markt voor edelmetalen.

Ik heb nooit gezegd dat het gemakkelijk ging zijn. Deze crisis is niet gemakkelijk, eerder gigantisch complex. En de crisis is allesbehalve voorbij. De diepste oorzaken van de crisis: schulden, fraude en manipulatie scheerden nooit zo’n hoge toppen als vandaag de dag.

In de specifieke markt van de edele metalen, een markt die volgens de meeste economen weinig belang heeft, wordt echter de grootste financiële veldslag ALLER tijden geleverd. Dit is voornamelijk een oorlog van Oost tegen West en een oorlog van de burgers tegen de banken. De edele metalen verplaatsen zich dan ook in de richting van de winnaar. In de slag tussen Oost en West zal het Oosten duidelijk overwinnaar zijn. Het voorbije decennium ging een ontzagwekkende hoeveelheid goud van westerse centrale banken naar oosterse centrale banken. (artikel november 2010, Voor zilver is nu als in de zomer van 1944).

Dit jaar hebben we de meest waanzinnige prijsmanipulaties gezien in de markt voor edelmetalen. De edelmetalen werden neerwaarts gemanipuleerd op schrikkeldag 29 februari 2012, net tijdens de aankondiging van LTRO2. Net op het moment dat de edelmetalen schroeihard gingen stijgen. Het gebeurde nog een paar keer op dergelijke cruciale momenten. En de voorbije dagen waren daar weer een perfect voorbeeld van.

De Amerikaanse Fed kondigde QE4 aan, opnieuw meer geld drukken. En hetzelfde edict kwam ook uit Japan na de verkiezing van een nieuwe premier.

De grootste landen ter wereld vechten een financiële wereldoorlog uit via hun munten. Al hun munten worden waardeloos. De voornaamste bescherming voor de burgers zijn edelmetalen en andere tastbare goederen. Maar diezelfde overheden proberen hun burgers een vlucht in edelmetalen te ontraden door de prijs langdurig en frauduleus neerwaarts te duwen.

Het zal als een boemerang terugkeren. Meer dan waarschijnlijk al in 2013.

De laatste weken zat ik toch wat verkeerd met mijn visie op edelmetalen. Ik dacht dat het finaal ging uitbreken, maar in deze oudejaarsperiode krijgen we een 100% exacte herhaling van vorig jaar. Eind 2011 werden de edelmetalen ook neerwaarts gedrukt in de illiquide markten.

Koppig als ik ben, blijf ik mijn advies van de voorbije weken herhalen, meer dan ooit. Een bodem in goud en in zilver kan niet veraf zijn. Groot is de kans dat we vrijdag de bodem gezien hebben.

Technisch ziet de bodem er zeer goed uit. De RSI-indicator (relative strenght indicator) staat op 25. De voorbije drie jaar stond de zilverprijs slechts 4 maal met een RSI-indicator lager dan 30 en steeds was dat een bodem in de prijs.

20121221_Silver, RSI 3 year 4time low

Ik heb er dus vertrouwen in dat 2013 een geluksjaar kan worden voor edelmetalen.

 

Geplaatst in goud, zilver | 2 reacties

Wanneer de yen harakiri pleegt.

De Japanse munt zal sterven. Dit weekend waren het verkiezingen in Japan en de oppositie partij LDP heeft hard gewonnen. Hun leider, Shinzo Abe, wordt de nieuwe premier. Hij was 5 jaar geleden al eens premier maar had toen een rampzalig beleid gevoerd. Nu wil hij het beter doen. Hij wil de munt, de Japanse yen, offeren op het altaar van de Japanse economie. Hij heeft gezegd dat hij een nieuwe voorzitter van de Japanse centrale bank wil die ongelimiteerd geld drukt om de Japanse economie te stimuleren. Er moet kost wat kost inflatie gecreëerd worden.

Twee maanden geleden ging ik hierdoor short op de yen. De yen is de voorbije jaren veel gestegen, veel te veel. Het is voorbij. Het is zot genoeg geweest.

Acht jaar lang steeg de euro ten opzichte van de yen. Maar sinds 2008 wist de yen dat verlies in de helft van de tijd, in 4 jaar, weer goed te maken. Hierbij zie de Euro-Yen grafiek. Het is mooi geweest voor de yen. Niet dat ik zó uitermate positief ben over de euro, maar de euro zal stijgen ten opzichte van de yen omdat de Japanse munt veel te duur gewaardeerd staat.

20121114_EURJPY sinds 1999

 

De Japanse overheid heeft meer dan 1 biljard yen aan schulden (1 quadrillion), de Japanse schuldpositie is problematischer dan die van Griekenland. En Griekenland is een dood land dat door Europa wordt rechtgehouden. De Japanse centrale bank zit reeds aan QE9 en zelfs dat is nog onvoldoende.

Japan wordt momenteel rechtgehouden door de eigen burgers, de eigen spaarders, maar dat zal niet lang meer duren. Vergrijzing en incontinentie leiden tot financiële incompetentie. De internationale financiële markten beginnen zich nu te focussen op Japan en de schuldsituatie. Als de nieuwe premier echt voet bij stuk houdt en de yen harakiri laat plegen, dan is het hek van de dam.

Het zal wereldwijd gevolgen hebben voor de beurzen. Aandelenmarkten, obligatie- en valutamarkten.

De yen kan nu tijdelijk oververkocht zijn. Neen, beter: het is tijdelijk oververkocht. En ik weet niet wat er nu op korte termijn zal gebeuren met de yen. Het kan tijdelijk opveren, maar evengoed verder doorzakken. Als de yen nu verder doorzakt, wordt het dramatisch want dan zakken we voor de yen ten opzichte van vele munten doorheen cruciale steunniveau’s (of weerstandniveau’s afhankelijk van hoe je het bekijkt).

Op de euro-yen grafiek zie je dat we op een weerstandslijn aanbotsen sinds 2008.

20121217_EURJPY, resistance at 110.50 since 2010

 

Of omgekeerd, op de yen-euro grafiek zie je dat we op weerstand én steunniveau’s genaderd zijn. Hierbij zie je zelfs dat de steun teruggaat tot het jaar 2000.

20121217_JPYEUR, longterm resist support since 2000

 

Ik voorzag bijna twee maanden geleden een versnelde daling van de yen ten opzichte van de euro en dat meldde ik op mijn twitteraccount (ik kan niet alles melden op de blog). Nu weet ik het even niet meer, de trade is tijdelijk onzeker. Rond de huidige niveau’s is even alles mogelijk op korte termijn. Het meest waarschijnlijk zou zijn dat de yen nu even wat herstelt en dan zijn daling verder zet. Maar wie weet gaat de yen onmiddellijk volledig kopje onder en dan kan het héél snel gaan waardoor je amper de kans hebt om in te grijpen.  Op lange termijn blijf ik dus duidelijk negatief over de yen. Het is een drama in wording.

 

Geplaatst in centrale banken, Devaluatie, muntencrisis | 8 reacties

KBC zit met vele Europese banken in het oog van een ‘shit storm’.

“There’s a shit storm coming like nothing you ever knew.”  Norman Mailer

Ik was ongetwijfeld te vroeg met mijn verkoopadvies op Apple. Uiteindelijke schoot het aandeel nadien nog 30% hoger. (zie: hier en hier) Maar nu is het van die top al meer dan 20% gedaald. En een langdurige berenmarkt, met kortstondige opwaartse bewegingen lijkt nu heel waarschijnlijk. Ik herinner u eraan dat de fameuze ‘gap’ op 425$ nog steeds gedicht moet worden. En het zal gedicht worden.

Wat betreft Dexia is het een ander verhaal. Weinig analisten, economen en politici wisten op duidelijke manier de neergang van de Belgische bank Dexia te voorspellen. Ik deed het anders.

Ik herinner me nog goed dat ik rond de jaarwisseling 2010-2011 blijkbaar heel geïnteresseerd was om het jaarrapport van Dexia door te nemen. Begin januari gaf ik één voorspelling voor het jaar 2011, in tegenstelling tot vele andere analisten die tijdens het begin van het jaar steeds 10 of 20 adviezen geven waarvan dan met veel statistisch geluk een paar zichzelf verwezenlijken. Ik gaf 1 voorspelling: Dexia zou het jaareinde niet halen in de toenmalige constellatie.

In de loop van 2011 maakte ik nogmaals duidelijk dat het met Dexia niet goed zou aflopen. Ik beschreef een scenario hoe de afloop zou plaatsvinden. Dat bij een reddingsoperatie van de overheden de Belgische overheid zwaar in de zak zou gezet worden door de Fransen, net zoals in het Fortis-scenario. En kijk wat er toen gebeurd is in de herfst van 2011. België liet zich in de zak zetten en nu 1 jaar later nog eens opnieuw.

Ik schreef dat Dexia voor de Belgische overheid vergelijkbaar zou worden met het AIG voor de Verenigde Staten. Een bodemloze put waar tientallen miljarden zouden in verzwelgen. Met dat verschil, dat de Amerikaanse economie tientallen miljarden schuld veel makkelijker kan torsen dan onze piepkleine economie naar Amerikaanse normen.

De realiteit stelt me dat er vandaag de dag véél te optimistisch wordt gekeken naar de huidige omgeving voor Europese banken. Vele Europese bankaandelen zijn de voorbije maanden heel zwaar gestegen, omdat de markt de ECB-acties als alles-oplosser ziet. Dat is echter niet zo!

De markten houden nu dus rekening met het meest positieve scenario dat de banken niet meer in de problemen kunnen komen. Dat het ergste van de Europese schuldencrisis achter de rug is. Op die manier verkeren we opnieuw in een zeer gevaarlijke situatie. De situatie waarin teveel blind optimisme heerst en het idee dat het niet meer erger kan

Wat we nu zien is nog maar het begin. Er komt meer, véél meer. En niet alleen meer miserie van Dexia.

Er hangt een ‘shit storm’ boven België, en meer specifiek Vlaanderen. En die ‘shit storm’ bevindt zich recht boven een andere bank. De bank van hier. De bank van hier die veel meer posities heeft in perifere Europese landen dan men laat uitschijnen. Zuid-Europa, waar de economische Depressie totaal is, de ergste sinds de jaren 1930, de werkloosheid piekt tot tientallen procenten, en de faillissementen door het dak gaan.

Wil je dit volledige artikel lezen?

Blijf zelf geïnformeerd en breng ook vrienden op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van mijn ideeën? Hou dan ook meer mijn twitter-account in het oog (https://twitter.com/Silverandglory). Het is voor mij makkelijker om via dit medium korte updates te geven (met grafieken) over mijn beleggingsvisie.

En als je echt geïnteresseerd bent in mijn beleggingsvisie en de artikels op deze blog apprecieert, maak dan ook kans om op mijn mailinglijst te komen die in de toekomst meer uitgebreide rapporten en analyses kan uitsturen. Dit zal niet via de website gebeuren, maar via email. (Uiteraard worden contactgegevens niet doorgegeven aan derden.)

Wat moet u doen om op mijn mailinglijst te komen? Stuur een email naar 5 vrienden of kennissen met jouw eigen argumentatie waarom je deze website volgt (dit mag in 3 zinnen of 3 pagina’s). Plaats ook mijn emailadres in cc of kopie: quintillioncapital apestaartje gmail.com

In de komende dagen ontvangt u dan een bevestiging dat u als contact in de mailinglijst bent opgenomen. Klaar is kees. Uw vrienden of kennissen komen in dat geval niet op de mailinglijst. Zij komen enkel op de mailinglijst als zij op hun beurt dezelfde taak uitvoeren en een nieuwe mail uitsturen met mijn emailadres in cc of kopie.

Meer dan dat is het niet.

Geplaatst in banken, European banks, voorspellingen | Een reactie plaatsen

Kleine en grote tikken worden uitgedeeld.

De voorbije dagen kregen de goud- en zilverprijs enkele kleine tikken uitgedeeld.

Goud daalde onder het 50-daagse gemiddelde en bevindt zich nu opnieuw netjes tussen het 200 en 50-daagse gemiddelde. Zilver bevindt zich nog op een iets comfortabeler niveau net op het 50-daagse gemiddelde, waar nu een gevecht onder traders wordt uitgespeeld, maar de zilverprijs ligt nog sterk boven het 200-daagse gemiddelde.

20121205_Silver back to 50DMA

 

Hoewel veel goud- en zilverbeleggers het wachten meer en meer moe worden, ziet het technische plaatje er nog steeds goed uit. Het fundamentele plaatje is nog meer overweldigend positief. Eenmaal alle zever over de fiscale afgrond in de Verenigde Staten achter de rug is, en wanneer een zoveelste verhoging van het schuldenplafond een feit is, kunnen goud en zilver weer hoger.

 

Als er één aandeel is waar de zaken technisch gezien steeds meer dramatisch worden, dan is het wel het bedrijf met de grootste marktkapitalisatie ter wereld: Apple. Het verloor vandaag 35 miljard aan beurswaarde.

20121205_Apple crash

Een trendlijn op zeer lange termijn wordt doorbroken als het aandeel nog een klein beetje dieper daalt. Technisch gezien moet het gat van januari-februari 2012 nog gedicht worden rond 425$. Dat wordt dan nog een serieuze crash waarbij veel beleggers gaan panikeren.

Deze daling van Apple stond alvast in de sterren geschreven.

De hevigheid van de dagelijkse bewegingen van het Apple aandeel doen terugdenken aan de volatiliteit op de markten tijdens de herst van 2008. Toen had je ook dagen van -7% en +7%. Het merendeel van de dagelijkse bewegingen bevond zich toen ook meer  in de standaardafwijkingen.

20121205_AAPL Histogram_ST DEv

 

Het zal moeilijk worden voor de algemene indexen om de positieve toon te blijven zetten wanneer dergelijk mega-aandeel klappen krijgt. 2013 zal geen 2012 zijn.

 

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties